Bekerja dan mengumpul harta dengan cara halal bukanlah suatu hal yang tercela dalam agama. Ada sebahagian orang melakukan berbagai perbuatan dengan anggapan bahawa perbuatan tersebut termasuk dalam kategori zuhud. Padahal hanya merupakan tipu daya Iblis.

Al-Imam Al-Laits bin Sa’ad rahimahullah, dia merupakan seorang tokoh fiqh yang popular, hidup pada kurun ke-2 hijrah, kaya dan memiliki rumah besar. Orang datang kepadanya dan berkata, “wahai imam, mengapa engkau membuat rumah besar, tidakkah engkau zuhud kepada ALLAH SWT?” Dia menjawab, “Adakah engkau hendak mengharamkan apa yang telah ALLAH halalkan untuk aku?”

Nabi Sulaiman dan Daud a.s adalah orang yang paling kaya, namun juga paling zuhud daripada orang-orang yang hidup pada zamannya. Kedua-duanya mempunyai harta, kekuasaan dan perempuan. Nabi Muhammad SAW adalah orang paling zuhud daripada seluruh manusia secara mutlak. Beliau mempunyai sembilan isteri.